Križ – prvenstvene

Spominska smer Janeza Kunstlja, V+, S6, 250 m in povprečno naklonino 50°
Avtorja: 
Jurij Hladnik in Borut Kozlevčar

Anjina, IV, S5, 150 m (med Oltarjem)
Avtorja: Jurij Hladnik, Samo Kociper, Nejc Marčič

Dobravska, S4+, 150m
Avtorja: Jurij Hladnik