Rakova Špica – prvenstvene

Varianta Arihove, VI+/VII-,VI-, 500m
Avtorji: Borut Škarja in Jurij Hladnik (2009)
Opis: Zelo verjetno je prvih 150 metrov ter 70 m v srednjem delu stene prvenstvenih. V prvem delu težave segajo do -VI v srednjem delu pa do VI+/-VII. Za seboj sicer nista pustila klinov, sta pa izdelala precej natančno skico in vrisala smer. Za vse informacije o smereh v steni in koliko preplezanega je res prvenstvenega se močno priporočamo!