Škrnatarca – prvenstvene

Presenečenje, V-/S6-, 500m
Avtorja: 
Jurij Hladnik in Mitja Šorn (2004)