Storžič – prvenstvene

Varianta Črnega grabna, S5
Avtorja: 
Nejc Marčič in Jurij Hladnik