Triglav – Prvenstvene

Direktna varianta, VI+/VI-, 500 m, 8 ur
Avtorja: Jurij Hladnik, Borut Škarja (2008)
Opis: Dolžina variante je okoli 200 metrov, smer, oz. kombinacija v glavnem Ljubljanske smeri z Direktno varianto, pa zasluži oceno (VI+/-VI, 500 m). V varianti sta plezalca pustila 2 klina. Smer se ves čas prepleta z Ljubljansko smerjo in Srebrnimi stezami. 

Gorjanska smer, VI-, S6+, 450 m
Avtorja: Klemen Sladič, Grega Ažman (2001)